Ronnie Gardiner Methode

RGM staat voor Ronnie Gardiner Methode. De methode is in 1993 geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg in Zweden en later ook in andere landen. Het is een vrolijke oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen stimuleert.

RGM werd ontwikkeld voor mensen met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals CVA en de ziekte van Parkinson. De methode heeft ook een positief effect bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen( denk hierbij aan dyslexie, dyspraxie en ADHD) en bij mensen met Burn out en depressieve klachten.De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke oefenmethode, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan. Deelnemers zien geprojecteerde symbolen, spreken de hierbij horende klank uit en voeren de bijbehorende beweging uit. Dit alles op het ritme van muziek (horen). Hierdoor worden verschillende hersengebieden tegelijk aan het werk gezet.

RGM stimuleert coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden.

 
 Mogelijke effecten van RGM
  • Verbetering concentratievermogen
  • Verbetering van de coördinatie
  • Verbetering van motorische vaardigheden
  • Verbetering van het geheugen
  • Een verbeterde lichaamsbalans
  • Verbetering van zowel het spraak-,lees- als leervermogen
  • Toename van zelfvertrouwen
  • Verbetering van stemming, deelnemers worden er vrolijk van
  • Verhoging van het energieniveau

De methode heeft een positief effect zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Link naar de website van RGM